0907 330 009
loading

Detsky raj – súkromné detské jasle

Vitajte na našej stránke!

Každý rodič sa stará o svoje dieťa a samozrejme chce, aby bolo najlepšie, ale nie vždy má dostatok času na jeho výchovu. To je dôvod, prečo mnohí hľadajú spoľahlivú materskú školu. U nás pracujú vysokokvalifikovaní špecialisti ktorí venujú pozornosť každému dieťaťu.

Osobitnú pozornosť venujeme rozvoju tvorivých schopností detí a vzdelávaniu, aby deti získali nové skúsenosti a znalosti. To im pomôže pripraviť sa na budúci samostatný život, pretože škôlka je menší model spoločnosti. Tu sa malý človek naučí vstúpiť do spoločenských vzťahov, vyriešiť komunikačné problémy.

Nachádzame sa v Dúbravke: útulná a tichá lokalita Bratislavy na Kudlákovej ulici č.4

TODDLER (angl.) – dieťa, ktoré začína len chodiť, dieťa vo veku od 1 roka do 4 rokov. Tento vek je veľmi zložitý a dôležitý tak v duševnom, fyzickom ako aj v psychickom vývoji detí.

V prvých troch rokoch života u dieťaťa sa vyvíja mozog. Vo veku dvoch rokov mozog je sformovaný na 50% vo veku troch rokov – na 80%. U dieťaťa prebieha intenzívny vývoj schopností, formujú sa základy budúceho zdravia, myslenia, rôznych schopností adaptácie na život, dieťa rieši mnohé zložité psychologické úlohy, z ktorých najvýznamnejšou je „oddelenie“ od jeho mamy. U dieťaťa vzniká emocionálny konflikt: na jednej strane je potreba oddeliť sa od matky, na druhej strane potrebuje jej pomoc a podporu. Nie je nič viac vzrušujúce, než sledovať prvé úspechy a objavy svojho dieťaťa. Aktívne a so záujmom vníma okolitý svet, a je veľmi dôležité, keď po jeho boku sú citliví, pozorní, skúsení učitelia, tí, ktorí ho podporia v tomto dobrodružstve a spolu s ním rozdelia radosť z prvých nezávislých úspechov. Hlavnou úlohou v tejto fáze je rozšíriť obzory jeho možností a urobiť dobrodružstvo do sveta vedomostí fascinujúcim.


Každé dieťa je geniálne, pomôcť jemu naplniť jeho potenciál dá sa iba spoločne!

Pretože každý rodič chce, aby jeho dieťa dostalo to najlepšie.

A to najlepšie je v TODDLERS-jasliach Detský RAJ!!!

TODDLERS-jasle môžu navštevovať deti od doby, kedy začnú samostatne chodiť a až do veku 4 rokov.

Zapísanie Vášho dieťaťa

«Detský raj» – je

  • útulná domáca atmosféra,
  • predmetno-vývojové prostredie,
  • veľa rôznych druhov hračiek
  • vzdelávacie programy novej generácie, zamerané na harmonický všestranný rozvoj
  • vývoj orientovanej práce v skupinách,
  • harmonický všestranný rozvoj,
  • pozornosť na individuálne charakteristiky každého!

Naša firma je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, č. vložky 87178/B. Nie sme platcami DPH.