0907 330 009
PANO_20160414_161333

Cenník

Úhrada školného je vždy pred začatím mesiaca v ktorom bude dieťa navštevovať naše zariadenie.  Školné nie je vratné a to z dôvodu, že v prípade plného stavu detí má Vaše dieťa rezervované miesto, všetky služby a starostlivosť na celý kalendárny mesiac, ktorý má zaplatený preto  ďalšie dieťa neprijmeme. V mesačnom školnom sú zahrnuté všetky naše štandardné služby v prípade potreby poskytneme služby navyše pri osobnom dojednaní.

U nás je možné si uplatniť príspevok na starostlivosť o dieťa vo výške 280 € každý mesiac podľa zákon č. 561/2008 Z. z.

ZÁKON 347/2015 Z.z. z 11. novembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Denná starostlivosť  5 dní v týždni od 7:00 do 18:00, mesačný poplatok je 420 € + strava
Denná starostlivosť do 3 dní v týždni od 7:00 do 18:00, mesačný poplatok je 320 € + strava

Rezervačný poplatok dieťaťa je 100€, ktorý sa odpočíta na školnom v prípade, že dieťa nastúpi do 2 mesiacov od podania prihlášky (je potrebné najskôr podať prihlášku, aby sme Vám vedeli poskytnúť ostatné informácie ohľadom prijatia a až potom uhradiť rezervačný poplatok) v prípade termínu dlhšom ako 2 mesiace sa poplatok nezohľadňuje na školnom.

Samostatná hodinová sadzba je 5 € za každú začatú hodinu v prevádzkovej dobe

Nočná,víkendová a poobedná opatera podľa dohody

Obedy 4,00 € /deň. Deti,  ktoré budú mať vlastnú stravu (mliečko, beba, nutrilon,…) poplatok nemajú účtovaný  (v prípade nahlásenia neprítomnosti dieťaťa do 8:00 je tento poplatok odpočítaný nasledujúci mesiac podľa počtu vymeškaných dní)

Pri predĺžení pobytu dieťaťa nad rámec dohodnutého času sa účtuje samostatná sadzba  pre hodinovú sadzbu 5€ mimo prevádzkovej doby

Nezabudnite pri štátnom príspevku na starostlivosť o dieťa sa Vám celkové náklady znížia o 280 €

Zľava pre súrodenca 20%

!!! AKCIA !!!

Prvý adaptačny týždeň zadarmo. V rezervačny poplatok zahŕňa uhradu prvého mesiaca.

Naša firma je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, č. vložky 87178/B. Nie sme platcami DPH.