0907 330 009
PANO_20160414_161649

Harmonogram

Harmonogram dňa zabezpečí Vašim deťom efektívne využitie času v jasličkách počas celého dňa od 7:00 do 18:00 hod.

Harmonogram dňa pre skupinu od 1 do 2

07:00-08:00 – príchod do jasličiek (spoločné dobré ránko:) vítanie kamarátov, voľné hry detí,ranné dospávanie
08:00-08:30 – hygiena, príprava na raňajky

08:30-09:00- raňajky

09:00-10:00 – aktivity podľa rozvrhu rozvoj jemnej motoriky, zmyslové vnímanie, spoznávanie samého seba, rozvoj reči, stimulácia k samostatnosti  a empatii hravou formou / rozvrh každý týždeň na nástenke
10:00-10:30- príprava na pobyt vonku
10:30-11:30- pobyt vonku – aktívna časť rozvoj hrubej motoriky / hra s loptou, šmýkačka aj pre najmenších, hojdačky a naháňačka
11:30-12:00- hygiena, príprava na obed
12:00-12:30- obed
12:30-13:00- príprava na spánok
13:00-15:00- oddychová časť, individuálny odpočinok– hygienické potreby/ spánok
15:00-15:30- príprava na olovrant (dole pyžamká, mokrú plienočku a papať)
15:30-16:00- olovrant
16:00-16:30- príprava na pobyt vonku alebo spoločné hry
16:30-18:00- pobyt vonku alebo spoločné hry podľa programu (použitie didaktických hračiek) / závisí od počasia

Harmonogram dňa pre skupinu od 2 do 3

07:00-08:00-príchod do jasličiek (spoločné dobré ránko:) vítanie kamarátov, voľné hry detí,ranné dospávanie
08:00-08:30 – hygiena, príprava na raňajky
08:30-09:00- raňajky
09:00-09:30- príprava na pobyt vonku
09:30-10:30- pobyt vonku – aktívna časť rozvoj hrubej motoriky / hra s loptou, šmýkačka aj pre najmenších, hojdačky a naháňačka
10:30-11:00- príprava do aktivity podľa rozvrhu
11:00-12:00- aktivity podľa rozvrhu rozvoj jemnej motoriky, zmyslové vnímanie, spoznávanie samého seba, rozvoj reči, stimulácia k samostatnosti  a empatii hravou formou / rozvrh  každý týždeň na nástenke
12:00-12:30- obed
12:30-13:00- príprava na spánok
13:00-15:00- oddychová časť, individuálny odpočinok–  hygienické potreby/ spánok
15:00-15:30- príprava na olovrant (dole pyžamká, mokrú plienočku a papať)
15:30-16:00- olovrant
16:00-16:30- príprava na pobyt vonku alebo spoločné hry
16:30-18:00- pobyt vonku alebo spoločné hry podľa programu (použitie didaktických hračiek) / závisí od počasia

Naša firma je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, č. vložky 87178/B. Nie sme platcami DPH.