0907 330 009

Dokumenty

Naša firma je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, č. vložky 87178/B. Nie sme platcami DPH.